Vilacolum

Vilacolum és un projecte musical que estic arrancant, degut a la necessitat de donar vida sonòrica, a aquelles peces mudes que no tenen prou capacitat d'expresió . Es situa en un mon antic, on la mescla de l'ho clàssic i l'ho electrònic es fusiona per donar pas, a una interpretació pròpia. Vilacolum es un proyecto musical, que estoy arrancando debido a la necesidad de dar vida sonòrica, a aquellas piezas mudas que no tienen suficiente capacidad de expresión. Se sitúa en un mundo antiguo, donde la mezcla de lo clásico y lo electrónico se fusionan para dar paso a una interpretación propia. Vilacolum is a musical project that I am starting due to the need to give sound life to those silent pieces that do not have enough capacity for expression. It is situated in an ancient world, where the mixture of the classical and the electronic merge to give way to an own interpretation.

Workshop MT

https://vimeo.com/339950624

MUSA

https://vimeo.com/288504131

Maren Termens

https://vimeo.com/283654276

Enfocats 2016

Video Promocional del festival Enfocats 2016. Barcelona & patillimona 2016.